เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

Z

1-55 / 55

 • ZINC ACETATE DIHYDRATE CRYSTALS
 • ZINC ACETATE DIHYDRATE CRYSTALS EXTRA PURE
 • ZINC ACETATE DIHYDRATE CRYSTALS PHARMA
 • ZINC ACETATE DIHYDRATE ULTRA PURE
 • ZINC ACETATE PA GRADE
 • ZINC AMMONIUM CHLORIDE
 • ZINC AMMONIUM CHLORIDE 30%
 • ZINC AMMONIUM CHLORIDE 40%
 • ZINC AMMONIUM CHLORIDE 42%
 • ZINC AMMONIUM CHLORIDE 44%
 • ZINC ANODES
 • ZINC CARBONATE CRYSTALS FEED (54-56% ZN)
 • ZINC CARBONATE POWDER
 • ZINC CHELATE 20%
 • ZINC CHLORIDE 40%
 • ZINC CHLORIDE 41%
 • ZINC CHLORIDE 42%
 • ZINC CHLORIDE 45%
 • ZINC CHLORIDE 46%
 • ZINC CHLORIDE 57%
 • ZINC CHLORIDE 58%
 • ZINC CHLORIDE 60-63%
 • ZINC CHLORIDE 65%
 • ZINC CHLORIDE 70%
 • ZINC CHLORIDE ANHYDROUS
 • ZINC CHLORIDE CRYSTALS
 • ZINC CHLORIDE GRANULAR PA GRADE
 • ZINC CHLORIDE POWDER
 • ZINC CHLORIDE POWDER PHARMA
 • ZINC CITRATE DIHYDRATE POWDER FOOD
 • ZINC CITRATE TRIHYDRATE POWDER
 • ZINC FLUORIDE
 • ZINC FLUORIDE KALC. ANHYDRIDE
 • ZINC NITRATE CRYSTALS
 • ZINC NITRATE HEXAHYDRATE
 • ZINC NITRATE SOLUTION
 • ZINC OCTOATE 18
 • ZINC OCTOATE 8%
 • ZINC OCTOATE AKDRY 8%
 • ZINC PASTE 816.106
 • ZINC PIRITIONE 48%
 • ZINC PYRITHIONE 48% COSMETIC (IN WATER)
 • ZINC PYRITHIONE 50%
 • ZINC SULPHATE HEPTAHYDRATE 21% FERTILISER
 • ZINC SULPHIDE CRYSTALS
 • ZIRCON POWDER
 • ZIRCONIUM ACETATE
 • ZIRCONIUM ACETATE 22% SOLUTION
 • ZIRCONIUM METAL GRADE ZS POWDER
 • ZIRCONIUM NITRATE
 • ZIRCONIUM NITRATE 20%
 • ZIRCONIUM OCTOATE 18%
 • ZIRCONIUM ORTHO-SULPHATE
 • ZIRCONIUM SULPHATE 33% SOLUTION
 • ZIRCONIUM TETRACHLORIDE (+ HAFNIUM CHLORIDE)

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรายินดีช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพิ่อดูว่า Brenntag จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร