เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

Kemlox 270 - เคมล็อก 270

  • Proprietary Blended
  • CAS
  • สูตรทางเคมี ผสมผสานกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสูตร

อิมัลซิไฟเออร์ประจุลบในตัวทำละลายไม่ใช้น้ำ

พร้อมใช้งาน:
  • ดรัม
Kemlox 270 - เคมล็อก 270
  • Proprietary Blended
  • CAS
  • สูตรทางเคมี ผสมผสานกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสูตร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Kemlox 270 - เคมล็อก 270

Proprietary Blended

  • เป็นของเหลวงใส สีเหลืองถึงสีเหลืองอำพัน

สูตรทางเคมี

ผสมผสานกรรมสิทธิ์ของเจ้าของสูตร

หมายเลข CAS


การใช้งาน

  • ถูกพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์สำหรับสารกำจัดวัชพืช โพพานิล 360กรัม/ลิตร ต่อความเข้มข้นของสารละลายน้ำมัน อาจใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในสูตรทางเคมีสำหรับการเกษตรอื่นๆ

ขอใบเสนอราคาได้ง่าย ทุกเวลา

ร่วมเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการจัดจำหน่ายสารเคมีแบบครบวงจร

ขอเอกสาร สินค้าตัวอย่าง หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์


เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรายินดีช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพิ่อดูว่า Brenntag จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร