เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

Hexane - เฮกเซน

 • CAS 110-54-3
 • น้ำหนักโมลาร์ 86,18 g/mol
 • สูตรทางเคมี C6H14

เฮกเซน เป็นสารผสมของอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันของน้ำมันปิโตรเลียม แล้วแยกส่วนประกอบออกมาเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบ 6 คาร์บอนที่เป็นปกติ (normal) , ไอโซพาราฟฟินิค (isoparaffinic) และ ไซโครพาราฟฟินิค (cycloparaffinic ) โดยเฮกเซนที่ได้จะมี 5 ไอโซเมอร์ ได้แก่ เฮกเซน (hexane), 2-เมทิวเพนเทน (2-methylpentane), 3-เมทิวเพนเทน (3-methylpentane), 2,2-ไดเมทิวบิวเทน (2,2-dimethylbutane), และ 2,3-ไดเมทิวบิวเทน (2,3-dimethylbutane)

พร้อมใช้งาน:
 • ปริมาณมาก
 • ดรัม
Hexane - เฮกเซน
 • CAS 110-54-3
 • สูตรทางเคมี C6H14
 • น้ำหนักโมลาร์ 86,18 g/mol

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Hexane - เฮกเซน

 • อาหาร
 • ยา
 • อุตสาหกรรม

 • ของเหลวใสไม่มีสี

สูตรทางเคมี

C6H14

หมายเลข CAS

110-54-3

น้ำหนักโมลาร์

86,18 g/mol

ความถ่วงจำเพาะ

0.659

จุดหลอมเหลว

-95.3 °C

จุดเดือด

68 °C

จุดวาปไฟ

−26.0 °C


การใช้งาน

 • กาว
 • การสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืช

การจัดซื้อ

   ขอใบเสนอราคาได้ง่าย ทุกเวลา

   ร่วมเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการจัดจำหน่ายสารเคมีแบบครบวงจร

   ขอเอกสาร สินค้าตัวอย่าง หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์


   เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

   เรายินดีช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพิ่อดูว่า Brenntag จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร