เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

กลุ่มการบำบัดน้ำเสีย

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา ในทุกภาคส่วน การเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัย เชื่อถือได้และสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสียจึงมีบทบาทสำคัญถึงการทำให้น้ำสะอาดทั้งในระดับสากลและภูมิภาค เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากน้ำด้วย เราสามารถทำให้น้ำสะอาดปลอดภัยเพื่อการบริโภค อุปโภค ของมนุษย์ได้ด้วยนวัตกรรมสารเคมีบำบัดน้ำ และสารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบำบัดน้ำจากทะเล แม่น้ำที่ปนเปื้อนและน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมา เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงสามารถสรรหา นำสินค้าที่มีคุณภาพ ในการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของน้ำที่สะอาดปลอดภัย และปัจจัยที่แตกต่างของพื้นที่แต่ละแห่งในการบำบัดน้ำเสียนั้น จำเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหลายชนิด หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับการบำบัดน้ำเสียในทุกขั้นตอน ได้จากเรา

  • ถ่านกัมมันต์ ทั้งแบบผง และแบบเม็ด
  • สารสร้างตะกอน (Coagulants): เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride) โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) สารส้ม (Alum) และ อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต (Aluminium Chlorohydrate)
  • สารยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion inhibitors): HEDP, PBTC, ATMP และ อนุพันธ์ฟอสโฟเนต อื่นๆ
  • สารกำจัดออกซิเจน (Oxygen Scavenger): DEHA 85% ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) มอร์โพรไลน์ (Morpholine) และ ไซโคลเฮกซิลามีน (Cyclohexylamine)
  • สารป้องกันการเกิดตะกรัน (Antiscalant) และ สารช่วยกระจายตัว (Dispersant): AA/AMPS, PAA, HPMA, MA/AA และ PCA
  • สารลดฟอง (Defoamers): ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ใช้โซลเว้นท์เป็นตัวทำละลาย และใช้ซิลิโคนเป็นตัวทำละลาย
  • ยาฆ่าเชื้อ (Bactericide) และ น้ำยากำจัดตะไคร่ (Algicide): กลูตาราลดีไฮล์ (Glutaraldehyde) เบนซาลโคเนียม คลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) CMIT/MIT DBNPA เตตระคีซ (ไฮดรอกซีเมทิล) ฟอสโฟเนียม ซัลเฟต (Tetrakis (hydroxymethyl) phosphonium sulfate (THPS), TCCA และ DCCNa
  • ระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง เมมเบรน (RO Membranes): ทั้งเกรดปกติ และเกรดพิเศษ
  • สารกรองเรซิน (Ion Exchange Resin): เรซินแลกเปลี่ยนประจุบวก และเรซินแลกเปลี่ยนประจุลบ

บริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า

หากคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะทำงานใกล้ชิดกับคุณเพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม
ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ เราจะมีการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอยู่เสมอ


ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์การบำบัดน้ำเสียของ Brenntag

เราสามารถคาดการณ์ปัญหาในการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของคุณได้ ด้วยภูมิหลังอันแข็งแกร่งและแนวทางการแก้ปัญหาของเรา เราจึงมั่นใจเสมอว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมและนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด


เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรายินดีช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพิ่อดูว่า Brenntag จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร