เลือกประเทศและภาษาของคุณ
เลือกประเทศและภาษาของคุณ

กลุ่มการเกษตร

เกษตรกรรมคือการเพาะปลูกและขยายพันธุ์สัตว์ พืช และเชื้อราเพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการรักษาและเสริมสร้างชีวิตมนุษย์ ทีมงานทางการเกษตรของเรามีความมุ่งมั่นในการจัดหาสารเคมีสำหรับการเกษตรและวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตอาหารแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในประเทศไทย  สารเสริมฤทธิ์ช่วยป้องกันศัตรูพืช  สารฮิวมิกและจุลินทรีย์  สารอาหารสำหรับพืช  สารที่ทำให้เกิดการคงตัว สารยับยั้ง และ สารเพิ่มประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

 • แอซิเตด (Acetates)
 • กรด (Acids)
 • แอลกอฮอล์ (Alcohols)
 • เอมีน (Amines) และ อีทอกซิเลต (Ethyoxylates)
 • อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbons)
 • อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (Aliphatic Hydrocarbons)
 • สารคีเลตติ้ง (Chelating Agents)
 • คลอไรด์ (Chlorides)
 • เฟอร์ติบอร์ (Fertibor)
 • ไกลคอล (Glycols)
 • ไอโซพาราฟิน (Isoparaffinic Fluids)
 • เคมล็อก 270 (Kemlox 270)
 • ไนเตรต (Nitrates) ไนไตรต์ (Nitrites) และ ไนโตรเจน (Nitrogen Sources)
 • ออกไซด์ (Oxides)
 • ฟอสเฟต (Phosphates) และ ฟอสโฟเนต (Phosphonates)
 • ซัลเฟต (Sulfates) ซัลโฟเนต (Sulfonates) ซัลไฟต์ (Sulfites) บีเทน (Betaines) และ อัลคาโนลาไมด์ (Alkanolamides)
 • โพแทสเซียม (Potassium)

บริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่า

 • คู่มือการผสมสูตร
 • การกำหนดสูตรผสมพิเศษขึ้นเอง
 • การให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
 • การฝึกอบรมด้านเทคนิคและกระบวนการ
 • การให้บริการและใช้งานห้องปฏิบัติการ

ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของ Brenntag

 เรามีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากกว่า 25 ปี  ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมลูกค้าในตลาดกว่า 80%  เรามีผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย  เรามีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการด้านการจัดหาและโลจิสติกส์  เรามีทีมขายที่มีทั้งทักษะและความสามารถด้านเทคนิค  เรามีการปรับตัวและความคล่องตัวที่สอดรับกับแนวโน้มธุรกิจของโลก  การให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์  การฝึกอบรมด้านเทคนิคและกระบวนการ  การให้บริการและใช้งานห้องปฏิบัติการ


เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรายินดีช่วยคุณเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราเพิ่อดูว่า Brenntag จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร