Välj land och språk
Inloggning
Välj land och språk

Saltsyra

 • Saltsyra 22Be
 • CAS 7647-01-0
 • Molär vikt 36,46 g/mol
 • Kemisk formel HCl

Saltsyra är en starkt frätande syra som ofta används som laboratoriereagens. Det bildas genom att lösa väteklorid i vatten. Saltsyra har många användningar vid industriproduktion av klorider, gödselmedel, färgämnen, elektroplätering, fotografering, textilier och gummi.

Tillgänglig i:
 • Fat
 • Kartong
 • Dunk
 • IBC
 • Bulk
Saltsyra
 • Saltsyra 22Be
 • CAS 7647-01-0
 • Kemisk formel HCl
 • Molär vikt 36,46 g/mol

Produktdetaljer Saltsyra

Saltsyra 22BeHCIKlorvätesyraVäteklorid

 • ACS
 • Reagens
 • Teknisk

 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%
 • 30%
 • 37%
 • 4-9%
 • 10-18%
 • 20-25%
 • 30-32%
 • 36-37%
 • 20BE
 • 22BE
Vänligen kontakta oss för fler alternativ

 • Klar färglös vätska

Kemisk formel

HCl

CAS nummer

7647-01-0

Molär vikt

36,46 g/mol

Densitet

1.18

Smältpunkt

-13.7 °C

Kokpunkt

108.6 °C


Applikationer

 • Syrarengöringsmedel
 • Kemisk rengöring
 • Livsmedelsprocessning
 • Metallbetning
 • Metallytbehandling
 • Rening av ångpannevatten
 • Surgörning av oljebrunnar
 • pH-kontroll

Punktlig leverans

Endast marknadsledande leverantörer

Global hantering


Hur kan vi hjälpa dig?

Låt oss hjälpa dig att skapa vinnande produkter för dina målmarknader. Kontakta våra branschexperter för att diskutera hur Brenntag kan hjälpa ditt företag.