Wijzig uw land en taal
Login
Wijzig uw land en taal

Privacy statement

1. Omvang van toepassing en controleur

Dit gegevensbeschermingsbeleid informeert gebruikers over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke controleur.

DigiB B.V.
Johan Huizingalaan 400
1066 JS, Amsterdam
Nederland
(hierna te noemen “DigiB”)

2. Medewerker gegevensbescherming

Uw vertrouwen is van essentieel belang voor ons. Daarom blijven wij te allen tijde beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen. Als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en mogelijk gerelateerde rechten (elk zoals hieronder beschreven), kunt u direct contact opnemen met uw medewerker gegevensbescherming, die ook beschikbaar is in het geval van vragen omtrent toegang tot uw persoonlijke gegevens en andere mogelijke toepassingen, dan wel klachten in relatie tot zaken aangaande gegevensbescherming: gdpo@brenntag.de

3. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

3.1 DigiB verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens op het gebied van het digitaal portaal/digitale klanteninterface voor het bestellen van chemicaliën "Brenntag Connect” ("Portal") als controleur binnen de betekenis van de toepasselijke EU-wetgeving gegevensbescherming.

3.2 Onze portal is exclusief beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Om technische redenen verstuurt uw internetbrowser de volgende gegevens automatisch naar onze webserver wanneer u de portal oproept:
Domeinnaam of IP-adres van uw apparaat, datum en tijd van toegang, URL van de oproepende website, http-antwoordcode, benaderd bestand, hoeveelheid verstuurde gegevens, browsertype en -versie en besturingssysteem.

3.3 Deze gegevens worden opgeslagen door de webserver en gebruikt door ons om het gebruik en de technische administratie van de portal mogelijk te maken, om systeembeveiliging te verzekeren, en om onze online-inhoud verder te optimaliseren.

3.4 We gebruiken de registratiegegevens (titel, naam, e-mailadres, bedrijfsnaam) voor de totstandkoming en implementatie van uw lidmaatschap, het aanmaken van uw ledenaccount, het verstrekken van onze diensten, en om contact met u op te nemen indien en voor zover noodzakelijk voor de vorenstaande doeleinden. Na het invoeren van uw vereiste gegevens, ontvangt u een e-mail van ons naar het opgegeven e-mailadres, en door te klikken op de link die daarin staat, bevestigt u dat u de juiste toegangsautorisatie tot het op het formulier opgegeven e-mailadres hebt (zgn. double opt-in).

We kunnen de vorenstaande persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze portal en onze online inhoud (opnieuw) te ontwerpen, uit te breiden en te optimaliseren, om aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers, en om individuele aanbevelingen te doen.

3.5 Indien en voor zover we onze partnerbedrijven (onderaannemers) gebruiken voor ondersteunende diensten bij het verwerken van de commerciële overeenkomsten, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan die partijen. In dergelijke gevallen, waarbij de verwerking wordt uitgevoerd namens ons als de controleur, zullen we alleen gebruik maken van processoren die zichzelf vooraf schriftelijk gecommitteerd hebben aan de bepaling dat de gegevens voldoen aan de juridische gegevensbescherming-standaarden, tenminste in dezelfde mate waarop wij onszelf hebben gecommitteerd onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

3.6 Zodra het doel van de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens is opgehouden te bestaan, verwijderen we deze gegevens onverwijld, tenzij er legitieme redenen zijn binnen het raamwerk van de toepasselijke wettelijke voorzieningen, zoals in het bijzonder wettelijke bewaarplichten om dergelijke gegevens te archiveren. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

4. Juridische bevoegdheid

Het verzamelen, verwerken, gebruiken en de opslag van persoonlijke gegevens in overeenstemming met item 3 hiervan zal uitsluitend worden uitgevoerd indien en voor zover wij daar juridisch toe bevoegd zijn, ofwel door wettelijke beperking, ofwel nadat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van het omschreven doel, ofwel indien toegestaan onder een andere afgegeven geldige garantie. Door het toestemmingsvakje aan het begin van de registratieprocedure aan te vinken, gaat de gebruiker akkoord met de verzameling het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens door DigiB zoals hierin beschreven staat.

5. Indienen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgestuurd, verkocht of anderszins overgedragen (tezamen “ingediend") aan/bij derden (exclusief geassocieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) van DigiB welke een need-to-know reden hebben om een commerciële transactie op de portal te verwerken), tenzij wanneer a) dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van de gebruiksrelatie of b) dit juridisch is toegestaan door wettelijke bepalingen of op basis van uw toestemming, telkens alleen in die mate die noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen. "Geassocieerde ondernemingen” zal voor de doeleinden van dit privacybeleid betekenen een zakelijke partner, joint venture of enige andere juridische entiteit of associatie die via een meerderheid van aandelen of stemgerechtigde aandelen (50% of meer) direct of indirect DigiB besturen of bestuurd worden door of onder gemeenschappelijk bestuur daarvan staan.

6. Rechten van de gegevenspersoon

6.1 Op uw schriftelijke verzoek hebt u een gratis recht tot toegang tot uw opgeslagen gegevens, evenals indien aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan een recht op rectificatie van onjuiste gegevens, dan wel het blokkeren of verwijderen van deze gegevens.

6.2 U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor/anderszins bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van uw gegevens met toekomstige inwerkingtreding.

6.3 Als u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u toegang, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens wenst, of als u van plan bent uw eerdere toestemming in te trekken, neem dan schriftelijk contact met ons op via het volgende adres:

DigiB B.V.
Johan Huizingalaan 400
1066 JS, Amsterdam
Nederland

Of via e-mail met onze medewerker gegevensbescherming: gdpo@brenntag.de

De geschreven vorm is ook rechtsgeldig via e-mail.

7. Cookies

7.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen op uw harde schijf wanneer u een website bezoekt. Deze tekstbestanden worden gegenereerd door de webserver waarmee u verbinding hebt gemaakt via uw webbrowser (bv. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari) en die vervolgens aan u zijn gestuurd. Wij gebruiken cookies op onze websites zoals maar niet beperkt tot cookies om de frequentie van bezoeken aan onze websites te documenteren.

7.2 De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om automatisch cookies te accepteren. U kunt echter het aanmaken en de opslag van cookies deactiveren of uw webbrowser instellen zodat deze u op de hoogte stelt zodra cookies zullen worden verstuurd. Gebruik de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser of besturingssysteem voor nadere informatie.

7.3 Let op dat als cookies zijn gedeactiveerd u mogelijk niet in staat bent de volledige functionaliteit van onze website te gebruiken.

8. Google Analytics

8.1 Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analysedienst geleverd door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies. De informatie gegenereerd door de cookies over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verstuurd naar en opgeslagen door Google op servers die gewoonlijk in de Verenigde Staten staan, maar mogelijk ook in de EU-lidstaten. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste achttal cijfers van het IP-adres inkorten/anonimiseren voor Lidstaten van de Europese Unie, evenals voor andere partijen aangesloten bij de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar en ingekort door Google servers in de Verenigde Staten. Namens de operator van de website gebruikt Google deze informatie met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen omtrent website-activiteit voor website-operators, en het voorzien van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik van de website-operator.

Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met enige andere gegevens in het bezit van Google. U kunt het gebruik van Google-cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te kiezen; zie ook item 6 hierboven. Let echter op dat als u dit doet, u mogelijk niet in staat bent de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen en gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren beschikbaar via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

8.2 U kunt het vergaren door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Een opt-out cookie wordt ingesteld, dat toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website bezoekt: Deactivate Google Analytics

8.3 Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over Voorwaarden voor Gegevensverwerking.

8.4 Let op dat deze website Google Analytics initialiseert met de instelling "gat._anonymizeIp();” om te zorgen voor geanonimiseerde vergaring door afscherming van het laatste gedeelte van uw IP-adressen (IP-afscherming).

9. Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die marktonderzoekers in staat stelt website-tags van toepassing zoals Google Analytics te beheren via een enkelvoudig forum/interface. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen onder bepaalde omstandigheden. Google Tag Manager zoekt geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is ingesteld op domein- of cookie-niveau, blijft een dergelijke deactivering van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

10. Heap Analytics

Deze website gebruikt Heap Analytics, een webanalyse-dienst geleverd door Heap Analytics, Inc., 225 Bush Street, Floor 2, San Francisco, CA 94104, VS ("Heap Analytics"). Heap Analytics gebruikt cookies, die worden opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren bij hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie, gegenereerd door het cookie, over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt over het algemeen doorgestuurd aan en opgeslagen door Heap Analytics op servers in de Verenigde Staten. Het verstuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Heap Analytics. Namens de operator van deze website gebruikt Heap Analytics deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten omtrent website-activiteit samen te stellen, en om andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-operator. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te kiezen. Let echter op dat als u dit doet, u mogelijk niet in staat bent de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Nadere informatie over Heap Analytics en gegevensbescherming kunt u vinden via https://heapanalytics.com/privacy.

11. Hotjar

11.1 Deze website maakt gebruik van Hotjar, analyse-software geleverd door Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Hotjar stelt ons in staat het gebruiksgedrag te meten en te observeren (muisklikken muisbewegingen scroll-hoogtes enz.) op onze website. De informatie gegenereerd door de tracking-code en het cookie over uw bezoek aan onze website wordt verstuurd naar en opgeslagen door Hotjar-servers in Ierland. De tracking-code verzamelt de volgende informatie:
Apparaat-specifieke gegevens
De volgende informatie kan worden verzameld met betrekking tot uw apparaat en browser:

 1. IP-adres van het apparaat (vergaard en opgeslagen in een geanonimiseerd formaat);
 2. Schermresolutie van het apparaat;
 3. Apparaattype (unieke apparaat-identificatoren), besturingssysteem en browsertype;
 4. Geografische locatie (alleen land);
 5. Gebruikte voorkeurstaal om de door Hotjar mogelijk gemaakte site te tonen.
 6. Muisgebeurtenissen (bewegingen, locatie en klikken)
 7. Toetsaanslagen
 8. Verwijzende URL en domein;
 9. Bezochte pagina's;
 10. Geografische locatie (alleen land);
 11. Gebruikte voorkeurstaal om de webpagina te tonen;
 12. Datum en tijd wanneer websitepagina's zijn benaderd.

11.2 Hotjar gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te observeren, gebruiksrapporten te genereren, alsmede andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetanalyse van de website. Hotjar gebruikt ook diensten van derden zoals Google Analytics en Optimizely. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verstuurt wanneer u de portal bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Zie voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken hun respectievelijke privacyverklaringen.

11.3 Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat Hotjar en zijn derde dienstverleners uw gegevens verwerken zoals hierboven vermeld en in nader detail in de Hotjar Privacyverklaring of privacyverklaringen van derde dienstverleners van Hotjar staat.

11.4 De cookies gebruikt door Hotjar hebben een verschillende "levensduur"; sommige blijven tot maximaal 365 dagen geldig, andere blijven alleen geldig tijdens het huidige bezoek.

11.5 U kunt voorkomen dat Hotjar uw gegevens verzamelt door te klikken op de volgende link en de instructies aldaar op te volgen: Hotjar Opt-out

12. Auth0

Deze website maakt gebruik van de diensten van Auth0, een service geleverd door Auth0, Inc., 10900 NE 8th Street, Bellevue, WA 98004, VS om het inloggen op ons systeem te administreren en te observeren. Gegevens worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten en aldaar verwerkt. Auth0 voldoet aan de vereisten van het EU-VS privacy-schild raamwerk dat het verzamelen, gebruiken en de opslag van persoonlijke gegevens van EU-gegevensonderdanen regelt. Let ook op het privacybeleid van Intercom via https://auth0.com/privacy.

13. SendGrid

Deze website maakt gebruik van SendGrid, een e-mail marketing automatiseringstool. Let op dat voor de doeleinden van EU-gegevensbeschermingswetgeving SendGrid de controller is van uw persoonlijke informatie. Zie voor meer informatie het privacybeleid van SendGrid op hun website: https://sendgrid.com/policies/privacy/services-privacy-policy/

14. Veiligheid

DigiB maakt gebruik van beveiligingstechnische en -organisatorische maatregelen om de beschikbaar gestelde gegevens te beschermen tegen onopzettelijk en intentioneel manipuleren, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden constant verbeterd en aangepast in lijn met technologische ontwikkelingen. De geschreven vorm is ook rechtsgeldig via e-mail.

(Status: 09-04-2019)

Cookie Settings